banner179
24 Mayıs 2017 Çarşamba

banner173

BİZ

TEMEL DEĞERLERİMİZ
Gideceğimiz yönü belirleyen değerlerimizdir. Neleri yapmamız gerektiğini söyler:

     1. TARAFSIZLIK : 2 Eylül’ün objektif, adaletli bir şekilde; çalışanın, halkın ve mazlumun yanında olmasıdır. ( Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlamına gelmez.)

     2. GÜVENİLİRLİK: 2 Eylül’ün gazete yayıncılığına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmede; inanılan, güven duyulan bir gazete olmasıdır.

     3. EVRENSELLİK : 2 Eylül’ün gazete yayıncılığı alanında uluslararası düzeyde genel kabul görmüş yayın ilkelerini temel almasıdır.

     4. ÜRETKENLİK : 2 Eylül’ün gazete yayıncılığında; bilgi üretmek, var olan bilgiyi kullanmak ve geliştirmek gücünde olması ve bu çerçevede platformlar oluşturmasıdır.

Bu temel değerlerimiz çerçevesinde, yayın ilkelerimiz;

     1. Gazetecilikte temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmektir.

     2. Gazete çalışanları, seçim öncesinde gazeteyi siyasi açıdan bağlayacak tavır takınamaz.

     3. Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye, maddi çıkar ve ayrıcalık kabul edilmez.

     4. Doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece hiç kimse cinsel kimliği, dili, dinî inancı veya inançsızlığı, ırkı, milliyeti, meslek grubu, toplumsal sınıfı ve fizikî engelleri ile tanımlanamaz; bunlara ilişkin olarak küçümsenip aşağılanamaz ve sorgulanamaz.

     5. Gazete çalışanları, kadın ve çocuk hakları konusunda taraftır. Kadına ve çocuğa karşı ayrımcılığa neden olacak, ruhsal ve bedensel açıdan örseleyecek veya rencide edecek haberlere yer veremez. Kadına ve çocuğa karşı şiddeti önlemeyi amaçlayan yayınlar yapılır.

     6. Kişi ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanılamaz.

     7. Herhangi bir haber, mevcut bütün imkânlarla araştırılıp ve bundan ne sonuç alındığı belirtilerek veya doğruluğundan emin olunarak yayınlanır.

     8. Hiç kimse, somut bilgi ve belge bulunmadıkça yasaların suç saydığı eylemlerle suçlanamaz.

     9. İlgilinin rızası veya kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel yaşamı hiçbir şekilde yayına konu edilemez. Özel yaşamın dokunulmazlığını ihlâl eden gizli görüntü kayıtları ve telefon dinlemeleri yasal yolla elde edilmiş olsa bile kamu yararını gerektiren haller dışında yayınlanamaz.

     10. Şüpheli, sanık ve hükümlülerin akrabaları ile yakınlarının, habere konu olayla ilgileri bulunmadıkça rumuz ile de olsa isimleri verilemez.

     11. Kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç, haber kaynağının gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir.
 
     12. Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne mutlaka yer verilir. Eğer ilgili yanıt vermiyorsa veya kendisine ulaşılamıyorsa bu durum haberde belirtilir. 

     13. Demeç ya da alıntılarda kişinin yanlış anlaşılmasına ya da gülünç duruma düşürülmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapılamaz. Alıntılarda kaynak ve tarih açık olarak belirtilir.
 
     14. Polis ve yargı haberlerinde, meydana gelen şiddetin kanlı ayrıntılarla ve pornografik bir dille anlatımından kaçınılır. Çocukları cinsel açıdan olumsuz etkileyecek yayın yapılmaz.
 
     15. İntihar haberleri, kamu yararı yoksa kullanılmaz. Kullanıldığı hallerde de yönteme ilişkin özendirici ve öğretici ayrıntılara yer verilmez.

     16. Taciz ve tecavüz haberlerinde, mağdurların isimleri rumuzla bile olsa verilmez, fotoğrafları yayımlanmaz.

     17. Cesetleri yakın plan gösteren, kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler kullanılamaz.

     18. Terör haberleri verilirken, halkın haber alma hakkı ile terörün propagandasını yapmama ilkesi birlikte gözetilir. Barış gazeteciliği ve insani kaygılar esas alınır. 

     19. Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilir ve gereği yapılır.

     20. Gazete çalışanları, sosyal medyada da mesleki ve kurumsal kimliklerini unutmamalı, kendi adlarına açmış oldukları hesaplardan kurumun itibarını zedeleyecek ve saygınlıklarına gölge düşürecek davranışlardan kaçınmalı ve kişilerin; cinsel kimliği, dili, dinî inancı veya inançsızlığı, ırkı, milliyeti, meslek grubu, toplumsal sınıfı ve fizikî engelleri ile tanımlanamaz; bunlara ilişkin olarak küçümsenip aşağılanamaz. Yetkilendirilmedikçe çalıştığı kurum adına açıklama yapmamalı, iç işleyişe ilişkin bilgileri paylaşmamalıdır.
 
     21. Gazete çalışanları dürüstlük, doğruluk başta olmak üzere geleneksel mesleki kurallar ve etik ilkelere dijital mecrada da dikkat etmelidir. Grup çalışanları, milliyet, ırk, cinsiyet, dil, din, mezhep, sınıf ve inanç ayrımcılığı, savaş kışkırtıcılığı yapmamalı, şiddet ve nefreti körüklememeli; bu yönde içerik yaymamalıdır.

     22. Gazete çalışanları, sosyal paylaşım ağlarında da kendisiyle ilgili yanıltıcı bilgi vermeme yükümlülüğünü göz ardı etmemeli, şeffaf olmalıdır. Kişisel hesap açarken takma isimle takipçilerini ve sosyal ağını yanıltmamalı, adını ve fotoğrafını kullanmalı, çalıştığı yayın kuruluşunu ve görevini belirtmelidir. 

     23. Gazete çalışanları sosyal medyayı haber alma aracı olarak da kullanabilir. Dijital mecradan öğrenilen her bilgi, her zaman olduğu gibi doğrulatılmaya muhtaçtır. Dijital alandan edinilen bilginin kaynağı da kontrol edilmeli; yayım için onay alınmalı; haber yazılırken o site, hesap, blog ya da tweetin adresi de verilmelidir.

VİZYONUMUZ
  
     Eskişehir ve Frigya (Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik) bölgesinde; çok okunan, en çok satan nitelikli bir gazete yaratmak amacıyla; 
     Hayatın çeşitli alanlarında, yöredeki yaşamla, kişilerle ve olaylarla ilgili; tarafsız, güvenilir, evrensel değerde gazete yayınlamaktır.

KARİKATÜR
İlk sayfa
 
ARŞİV
banner186