Eskişehir
23 Mayıs, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  32.21
 • EURO
  35.06
 • ALTIN
  2452.1
 • BIST
  10924.45
 • BTC
  69940.19$

Boşanma davalarında bilinmeyenler…

01 Mart 2023, Çarşamba 11:11

Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen haftaki bülteninde yayımlanan 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre; 2022 yılı içerisinde evlenen çiftlerin sayısı 574 bin 358 iken, boşanan çiftlerin sayısı 180 bin 954 olmuştur. Ayrıca kesinleşen boşanma davaları sonucunda 180 bin 592 çocuk velayete verilmiştir. Yani görebileceğimiz üzere günümüzde boşanma, ciddi bir kitlenin hayatını etkilemektedir. Boşanma sürecinde tarafların birbirlerine olan saygılarını koruması, müşterek çocukların kötü etkilenmemesi gibi hususlar çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple boşanma sürecinin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir. Bu yazımda boşanma davaları ve süreçlerinden detaylıca bahsetmek istiyorum.

Boşanma davaları kaç çeşittir?
Hukukumuzda anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?
Eşlerin boşanmaya ilişkin nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi tüm konularda; aralarında anlaşarak hazırlayıp imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolü ile müracaat ederek genellikle tek celsede sonuçlanan boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davasının söz konusu olabilmesi için öncelikle evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şartı aranmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dava süreci nasıl ilerler?
Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve dilekçenin ekinde anlaşmalı boşanma protokolü ile dava açılır. Daha sonrasında duruşma günü verilir ve her iki tarafın da duruşmaya katılması zorunludur. Duruşma esnasında mahkemece protokoldeki imzaların kendilerine ait olup olmadığı ve protokolde belirtilen hususları kabul edip etmedikleri sorulur. Tarafların sözlü beyanları alınır. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa tek celsede boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davalarında; evliliğin bitmesinde kimin kusurlu olduğu, eşler arasında neler yaşandığı hususları yargılamaya konu edilmez. Hakim sadece tarafların hür iradesi ile hareket edip etmediği ve protokolün uygun olup olmadığını denetleyecektir.

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir mi?
Duruşma esnasında taraflardan biri protokolü kabul etmediğini veya boşanmak istemediğini beyan ederse, anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Dava, çekişmeli boşanma davasına döner.

Çekişmeli boşanma davası nedir?
Boşanma ya da boşanmaya bağlı sonuçlara ilişkin konularda taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı hallerde çekişmeli boşanma davasından söz edilir. Yani eşlerden biri boşanmak istemiyorsa veya her iki eş de boşanmak istiyor ancak örneğin mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlanamıyorsa, çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir. Çekişmeli boşanma davasında mahkemenin hem boşanma konusunda, hem boşanmanın sonuçları konusunda bir karar vermesi gerekecektir.

Çekişmeli boşanma dava süreci nasıl ilerler?
Öncelikle belirtmek gerekir ki çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre çok uzun sürmektedir. Mahkemece tarafların iddialarının değerlendirilip buna göre taleplerinin sonuca bağlandığı genel bir yargılama yapılır. Başta dava dilekçesi, karşı tarafa tebliğ edilir. Takiben tarafların karşılıklı vereceği dilekçeler aşaması tamamlanır. Uygulamada genellikle karşı dava açılmaktadır. Yani örneğin davacı erkek, eşine boşanma davası açtığında davalı kadın da eğer boşanmak istiyorsa; erkeğe aynı davayı açmakta ve artık kadın da davacı sıfatıyla boşanmaya ilişkin taleplerini kendi dilekçesiyle mahkemeden talep etmektedir. Mahkemece evliliğin bitmesinde kimin kusurlu olduğu, eşlerin iddia ettiği olaylar, sunmuş oldukları deliller araştırılır. Uygulamada tarafların en sık başvurduğu delil türü diyebileceğimiz tanıklar dinlenir. Neticesinde hem tarafların boşanma taleplerinin kabulü ya da reddi yönünde hem de boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, tazminat gibi diğer tüm konularda mahkemece hüküm verilir.

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilir mi?
Evet, dönüşebilir. Taraflar çekişmeli boşanma davasının her aşamasında boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda aralarında anlaşmaya varırlarsa, hazırlayacakları protokol uyarınca anlaşmalı boşanmalarını talep edebilirler. Bu durumda dava, anlaşmalı boşanma davasına döner.